Symposium Registration and Payment – pl

  Title*

  Mr.Ms.

  Name*

  Surname*

  Education*

  Affiliation*

  E-mail*

  Name of institution*

  Address*

   

  Abstract Title*

  Abstract (maximum 250 words) *

   

  Extras: Registration does not include the Gala Dinner. Spaces are limited. Book now!
  Participant conference Gala Dinner ticket- 100 PLN

  Book the Gala Dinner

  yesno

  Select your meal preference vegetarian

  yesno

  I want to receive invoice

  yesno

  Invoice details

   

  * - pola wymagane


   

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu zgłoszenia udziału w sympozjum "Advances in Training: Evidence and Practice" zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.


   

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…) ("Rozporządzenie Ogólne") Uniwersytet Jagielloński informuje, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków. W Uniwersytecie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, pokój nr 5. Kontakt z Inspektorem zapewniony jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod numerem telefonu 12 663 12 25. Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu uczestnictwa w sympozjum. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne lecz jest niezbędne do uczestnictwa w sympozjum. Pani/Pana dane przechowywane będą w celach informacyjnych, sprawozdawczych i archiwizacyjnych przez okres przewidziany prawem. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym. Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych jest brak możliwości uczestnictwa w konferencji. Wycofanie zgody można przesłać na adres e-mail: promocja@cm-uj.krakow.pl lub stawiając się osobiście w Kancelarii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, 31-008 Kraków, ul. św. Anny 12 pokój nr 15. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia Ogólnego.

  Potwierdzam, że zapoznałem(am) się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje